www.www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Czerwiec
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Szpetal pod śniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal Górny.
Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Szpetalu Górnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.

 

 

III Turniej Pi??ki No??nej o Puchar So??ectw za nami .

 

O tytu?? Mistrza walczy??y dru??yny z terenu naszej Gminy: Che??mica Cukrownia, Nasiegniewo, Skórzno, ??wi?tkowizna i Szpetal Górny. Mecze zosta??y rozegrane " ka??dy z ka??dym".

Na podium stan?li:

I miejsce - Szpetal Górny

II miejsce - Che??mica Cukrownia

III miejsce - Skórzno

Zwyci?skim dru??ynom serdecznie Gratulujemy !!!!!

 

Wyj?tkowe zaanga??owanie zawodników zosta??o zauwa??one i docenione. Puchar Króla strzelców zdoby?? Damian Ratajczyk z dru??yny Szpetal Górny, który podczas wszystkich spotka?? zdoby?? 10 bramek. Gratulacje :) Tu?? za Nim w czo??ówce znale??li si? strzelcy: Marcin Celmer z dru??yny Che??mica Cukrownia - 8 bramek, Wojnowski Artur z dru??yny Skórzno - 5 bramek i Marcin Cury????o z dru??yny Szpetal Górny - 4 bramki.

Puchary i nagrody zwyci???com wr?czyli sponsorzy:

I miejsce - stó?? do gry w pi??karzyki  i puchar - ufundowa?? Pan Tomasz Jezierski.

II miejsce -  pi??ka i puchar - ufundowa?? Pan Krzysztof Kurlapski

III miejsce - pi??ka i puchar - ufudowa??o Stowrzyszenie Prawy Brzeg a wr?czy?? Pan Bogdan Rzepi??ski

Puchar i nagrod? dla Króla Strzelców ufundowa?? i wr?czy?? So??tys Szpetala Górnego Rafa?? Kawczy??ski.

 

Za wspólprac? i pomoc w organizacji Turnieju serdecznie dzi?kujemy wszystkim którzy po??wi?cili swój czas i umiej?tno??ci. Dzi?kujemy s?dziemu Marcinowi Salasowi, animatorowi Orlika ?ukaszowi S??omczewskiemu, druchom OSP Szpetal Górny za dbanie o porz?dek i bezpiecze??stwo imprezy, za fotorelacj? Annie Kawczy??skiej. Podzi?kowania równie?? dla pomys??odawcy i organizatora imprezy So??tysa Szpetala Górnego Rafa??a Kawczy??skiego.

Wszystkim serdecznie dzi?kujemy za obecno??? i wspania??y udzia?? w imprezie .

Do zobaczenia w przysz??ym roku!

Mieszka??cy bloguj?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj?? Talent?

Podziel si? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj? stron? - mo??e znajdzie si? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------