www.www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Czerwiec
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Szpetal pod śniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal Górny.
Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Szpetalu Górnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.

 

Ju?? niebawem rozpocznie si? d??ugo wyczekiwana rozbudowa ul. Dobrzy??skiej - drogi powiatowej nr 2905C Szpetal Górny – Kulin. Prace maj? rozpocz?? si? jak tylko pozwoli na to pogoda i zgodnie z planem powinny by? uko??czone do 15 wrze??nia br.

 
Ulic? Dobrzy??sk? przebuduje Przedsi?biorstwo Budownictwa Drogowo – In??ynieryjnego S.A z Torunia.
Inwestycja realizowana w partnerstwie z samorz?dem gminy Fabianki w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 b?dzie kosztowa??a ponad 5.8 mln z??, z czego prawie 3 mln z?? stanowi dotacja z PRGiPID oraz ??rodki z bud??etu Gminy Fabianki  w kwocie ponad 902 tys. z??.  
Inwestycja zak??ada rozbudow? drogi powiatowej na odcinku o d??ugo??ci 2.862 km. Jezdnia zostanie poszerzona z  dotychczasowych 5,2 m do 6,0 m. Z jednej strony drogi powstanie ci?g pieszo-rowerowy o szeroko??ci 2 m, a z drugiej umocnione pobocze. 
Wybudowane zostan? przystanki autobusowe z peronami  oraz przej??cia i azyle dla pieszych.  
Skrzy??owanie z drog? krajow? nr 67 b?dzie rozbudowane, a o??wietlenie drogowe zostanie uzupe??nione.
 

Mieszka??cy bloguj?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj?? Talent?

Podziel si? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj? stron? - mo??e znajdzie si? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------