www.www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SI─ś
WYPISZ SI─ś
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B─?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Czerwiec
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Szpetal pod ┼Ťniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal G├│rny.
Koncert kol─Öd w Ko┼Ťciele Parafialnym w Szpetalu G├│rnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.

 

 

II Turniej Pi??ki No??nej o Puchar So??ectw za nami .

 

Pomys??odawc─? i organizatorem imprezy by?? so??tys Szpetala Górnego Rafa?? Kawczy??ski.

O tytu?? Mistrza walczy??o 7 dru??yn z terenu naszej Gminy: Bogucin, Che??mica Du??a, Che??mica Ma??a, Cyprianka, Nasiegniewo, Skórzno i Szpetal Górny. W dwóch grupach, mecze zosta??y rozegrane " ka??dy z ka??dym", a zwyci─?skie dru??yny zagra??y w pó??finale i w finale.

Na podium stan─?li:

I miejsce - Skórzno

II miejsce - Nasiegniewo

III miejsce - Szpetal Górny

Zwyci─?skim dru??ynom serdecznie Gratulujemy !!!!!

 

Wyj─?tkowe zaanga??owanie zawodników zosta??o zauwa??one i docenione. Puchar Króla strzelców zdoby?? Damian Ratajczak z dru??yny Szpetal Górny, który podczas wszystkich spotka?? zdoby?? 9 bramek. Gratulacje :)

Puchary i nagrody zwyci─???com wr─?czyli sponsorzy:

I miejsce - stó?? do gry w pi??karzyki  i puchar - ufundowa?? i wr─?czy?? Pan Tomasz Jezierski.

II miejsce -  pi??ka i puchar - ufundowali Pa??stwo Beata i Tomasz Szychulscy

III miejsce - pi??ka i puchar - ufudowa??o Stowrzyszenie Prawy Brzeg a wr─?czy?? Pan Wojciech Mosakowski

Puchar i nagrod─? dla Króla Strzelców ufundowa?? i wr─?czy?? So??tys Szpetala Górnego Rafa?? Kawczy??ski.

 

Za wspólprac─? i pomoc w organizacji Turnieju serdecznie dzi─?kujemy wszystkim którzy po??wi─?cili swój czas i umiej─?tno??ci. Dzi─?kujemy s─?dziom Grzegorzowi Doma??skiemu i Miros??awowi Siewiorskiemu, animatorowi Orlika ?üukaszowi S??omczewskiemu, za opiek─? medyczn─? Przemys??awowi Zawdzkiemu. Druchom OSP Szpetal Górny za ufundowanie ciep??ego pocz─?stunku dla wszystkich zawodników ( ogie?? podobno by?? jeszcze z ostatniego po??aru :) ) jak i rownie?? za dbanie o porz─?dek i bezpiecze??stwo imprezy. Za fotorelacj─?   Agnieszce Zielskiej, Jakubowi B─?bi??skiemu oraz Marcinowi Ejdowskiemu.

Wszystkim serdecznie dzi─?kujemy za obecno??─? i wspania??y udzia?? w imprezie .

Do zobaczenia w przysz??ym roku!

Mieszka??cy bloguj─?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj─?? Talent?

Podziel si─? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj─? stron─? - mo??e znajdzie si─? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------