www.www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Czerwiec
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Szpetal pod śniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal Górny.
Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Szpetalu Górnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.

 

Planowane inwestycje w Szpetalu Górnym na rok 2016

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Uchwa??a nr XII/77/2015 Rady Gminy Fabianki z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie bud??etu na rok 2106

w z??otych

Lp.

Dzia??

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

??czne koszty finansowe

Planowane wydatki

 

Jednostka organizacyjna realizuj?ca

program lub

koordynuj?ca

wykonanie programu

rok

bud??etowy

2016(8+9+10+

11)

z tego ??ród??a finansowani

a

dochody w??asne jest

kredyty i po??yczki

??rodki

pochodz?ce z innych 

??róde??*

??rodki

wymienione

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

010

01010

6050

Budowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowo??ci Szpetal

Górny - I etap

3 000 000

600 000

600 000

 

A.     

B. C.

 

Gmina Fabianki

4

010

01010

6050

Budowa wodoci?gów

120 000

120 000

120 000

 

A.      

B.

C.

 

Gmina Fabianki

5

010

01010

6050

Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w

Szpetalu Górnym

2 500 000

900 000

900 000

 

A.     

B.

C.

 

Gmina Fabianki

 

6

600

60013

6300

Budowa chodników przy drogach wojewódzkich i krajowych

100 000

100 000

100 000

 

A.     

B.

C.

 

Gmina Fabianki

7

600

60014

6300

Budowa chodników przy drogach powiatowych

125 000

125 000

125 000

 

A.     

B.

C.

 

Gmina Fabianki

8

600

60016

6050

Budowa chodnika w  Szpetalu Górnym przy ul. P??ockiej

           25 000

25 000

25 000

 

A.     

B.

C.

 

Gmina Fabianki

12

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej

Bogucin-Witoszyn Stary- Witoszyn Nowy - Szpetal

Górny

3 150 667

3 150 667

1 402 047

 

A.     

B.

C.

1 748 620

Gmina Fabianki

 

22

600

60016

6050

Przebudowa drogi w Szpetalu Górnym

70 000

70 000

70 000

 

A.     

B.

C.

 

Gmina Fabianki

 

34

801

80101

6050

Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy S.P. w  Szpetalu Górnym

4 700 000

2 330 000

2 330 000

 

A.     

B.

C.

 

Gmina Fabianki

 

35

900

90015

6050

Budowa o??wietlenia na       

ul. Jasnej i  ul. Zagajnikowej w

Szpetalu Górnym - fundusz so??ecki

 

 

 

26 624

26 624

26 624

 

A.     

B.

C.

 

Gmina Fabianki

* Wybra? odpowiednie oznaczenie ??ród??a finansowania:

A.   Dotacje i ??rodki z bud??etu pa??stwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B.  ??rodki i dotacje otrzymane od innych jest oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne ??ród??a

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

 

Tre??? Bud??etu Gminy Fabianki pobrana ze strony Biuletynu Informacji Publicznej dost?pna Tutaj.

 

 

DODAJ KOMENTARZ

Mieszka??cy bloguj?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj?? Talent?

Podziel si? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj? stron? - mo??e znajdzie si? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------