www.www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Czerwiec
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Szpetal pod śniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal Górny.
Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Szpetalu Górnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.
 
I edycja Turnieju Gier Planszowych Super Farmer
 
 
    Publiczna Szko??a Podstawowa im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym organizuje w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00,  we wspó??pracy z wydawnictwem Granna I edycj? Turnieju  Gier Planszowych -  Super Farmer.
Patronat nad turniejem obj??? Wójt Gminy Fabianki Pan Zbigniew S??omski. Do turnieju zostali zaproszeni uczniowie z zaprzyja??nionych szkó?? podstawowych z terenu gminy. W turnieju we??mie udzia?? 5 zespo??ów po 3 osoby w ka??dym. Przewidziane jest przyznanie 1, 2 i 3 miejsca dla najlepszych zespo??ów. Specjalna nagroda zostanie przyznana za najlepszy strój Super Farmera. Organizatorzy zapewniaj? ka??demu dziecku upominek oraz s??odki pocz?stunek. Zapraszamy do zabawy.
 
W ka??dy pi?tek w PSP w Szpetalu Górnym od 13.20 - 15.00 odbywaj? si? spotkania Szkolnego Klubu Gier Planszowych ,,Mancala".  Gramy w planszówki po to aby nasi uczniowie cieszyli si? zabaw?, podejmowali wyzwania, pog???biali swój zasób s??ów, prze??ywali emocje, doceniali kolejn? szans?, rozwijali wyobra??ni?, uczyli si? cierpliwo??ci, ?wiczyli logiczne my??lenie, planowanie, zdolno??ci manualne. 
 
Opis gry
Superfarmer powsta??, aby uczci? pami?? wybitnego polskiego matematyka, profesora Karola Borsuka i przypomnie? sukces jego gry - HODOWLI ZWIERZ?TEK.
Gra SUPERFARMER przygotowana w oparciu o ide? profesora podczas 15 lat obecno??ci w Polsce i w wielu innych krajach ??wiata zdoby??a rzesze fanów. W rol? superfarmerów wciela??y si? dziesi?tki tysi?cy dzieci i doros??ych na ca??ym ??wiecie. Genialny pomys?? profesora Borsuka polega?? na wykonywaniu rzutów dwiema dwunasto??ciennymi kostkami i tym sposobem rozmna??aniu zwierz?tek wyst?puj?cych na nich. Rzucaj?c dwunasto??ciennymi kostkami, staracie si? zarz?dza? hodowl?. Macie do pomocy dzielne psy pasterskie, bo w pobliskim lesie na Wasze stada czyhaj? wilk i lis. Wydanie gry ze znakomitymi ilustracjami Piotra Sochy opraw? graficzn? nawi?zuje od Rancha - kontynuacji Superfarmera. wiek: 6+, liczba graczy 2-6.

Mieszka??cy bloguj?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj?? Talent?

Podziel si? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj? stron? - mo??e znajdzie si? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------