www.www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Czerwiec
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Szpetal pod śniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal Górny.
Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Szpetalu Górnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.

 

Przedsi?wzi?cie „Park w Szpetalu Górnym na sportowo” 12 maja 2016. Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

 

Szko??a podstawowa w Szpetalu Górnym i uczniowski klub sportowy przy niej dzia??aj?cy poprowadz? zaj?cia sportowo-rekreacyjne dla uczniów na terenie zrewitalizowanego parku obejmuj?ce ?wiczenia ogólnorozwojowe w si??owni napowietrznej, gry i zabawy zespo??owe oraz biegi krótkodystansowe. Zapraszamy na powy??szy pokaz i sp?dzenie wolnego czasu w pi?knym parku w Szpetalu Górnym.

Oficjalna strona wydarzenia: http://dniotwarte.eu/wyniki-wyszukiwania/2620,park-w-szpetalu-gornym-na-sportowo

 

Park w Szpetalu Górnym, zrewitalizowany dzi?ki wsparciu z Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013. Park uzyska?? nowe oblicze w wyniku dwóch etapów rewitalizacji o ???cznej warto??ci ponad 875 tys. z??, z czego ponad 570 tys. pochodzi??o z Europejskiego Funduszu Rybackiego. Ze szczegó??ami projektów mo??na zapozna? si? na stronach:
I etap
http://www.fabianki.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=611&Itemid=15
II etap http://www.fabianki.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=719&Itemid=15

 

 

Mieszka??cy bloguj?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj?? Talent?

Podziel si? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj? stron? - mo??e znajdzie si? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------